PONIEDZIAŁEK 31.10.2022 DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

31.10.2022 r. – jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Opiekę w tym dniu pełni świetlica. 
Stołówka nie wydaje obiadów.

Print Friendly, PDF & Email