PODRĘCZNIKU DO RELIGII – ROK SZKOLNY 2018/19

Podręczniki do nauki religii w ZSP nr 6 w Rzeszowie w roku szkolnym 2018/2019

Klasy I  –  III  szkoły podstawowej

Klasa I    – Żyjemy w Bożym świecie.   Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. JEDNOŚĆ, Kielce (Podręcznik do nauki religii plus e – book na płycie CD )
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 1-01/12 4 I 2012
Program: W rodzinie dzieci Bożych

Klasa II  – Idziemy do Jezusa. Red. J. Czerkawski, E. Kondrak, JEDNOŚĆ, Kielce
(Podręcznik do nauki religii z płytą CD)
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 1 – 01/12 4 I 2012
Program: W rodzinie dzieci Bożych

Klasa  III – Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, JEDNOŚĆ, Kielce (Podręcznik do  religii + zeszyt ćwiczeń z płytą CD)
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 1 – 01/12 4 I 2012
Program: W rodzinie dzieci Bożych

 

Klasy IV   – VIII  szkoły podstawowej

Klasa IV  – Miejsca pełne BOGActw, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,B. Nosek, JEDNOŚĆ, Kielce (podręcznik do nauki religii + zeszyt ćwiczeń)
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 2 – 02/12  30 V 2012
Program: Odkrywamy Tajemnice Bożego śwaiata.

Klasa V  – Spotkania uBOGAcające, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska, JEDNOŚĆ, Kielce (podręcznik do nauki religii + zeszyt ćwiczeń)
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 2 – 02/12   30 V 2012
Program: Odkrywamy Tajemnice Bożego śwaiata.

Klasa VI –   Tajemnice BOGAtego życia, red. Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,
E. Parszewska, JEDNOŚĆ, Kielce (podręcznik do nauki religii + zeszyt ćwiczeń)
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 2 – 02/12   30 V 2012
Program: Odkrywamy Tajemnice Bożego świata.

Klasa VII –  Błogosławienie, którzy szukają Jezusa, red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, E. Parszewska, JEDNOŚĆ, Kielce. (tylko podręcznik do nauki religii)
nr programu i data zatwierdzenia : AZ – 3 – 01/13   9  IV 2013
Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.

Klasa VIII – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. Ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak, B. Nosek, JEDNOŚĆ, Kielce. (tylko podręcznik do nauki religii)
nr programu i data zatwierdzenia: AZ – 3 – 01/13 z dn. 9 IV 2013 r.
Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin.

 

 

Print Friendly, PDF & Email