ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 23,24,25 MAJA

W dniach 23, 24, 25 maja 2023 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego uczniowie klas 1 – 7 mają dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Dyżur opiekuńczy dla dzieci klas 1-3, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki pełni świetlica w godzinach 6.30-17.00.

W tych dniach stołówka nie wydaje obiadów.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie dziecka do wychowawcy poprzez dziennik, w terminie do dnia 19 maja 2023r.

Print Friendly, PDF & Email