OGÓLNOPOLSKI KONKURS GALILEO Z GEOGRAFII I PRZYRODY

Konkurs przedmiotowy z geografii ( dla  klas 5, 6, 7 i 8 ) oraz z przyrody ( dla  klas 4  ).

Konkurs odbędzie się on-line. Linki do testów zostaną przekazane rodzicom drogą elektroniczną kilka dni przed konkursem (poprzez dziennik elektroniczny).

Terminy konkursów:

  • przyroda – 1 marca 2021 r.
  • geografia – 5 marca 2021 r.      

Będzie  to test jednokrotnego  wyboru. Regulamin, instrukcje, zakres tematyczny, archiwum testów i kluczy do tych testów znajdują się na stronie www.ces.edu.pl w zakładce „Galileo”, w części dotyczącej geografii lub przyrody.                                    

Z zakładki „Ważne pliki” należy pobrać „Zgodę rodziców/opiekunów”.

Wypełnioną i podpisaną przez rodziców/opiekunów „Zgodę” (jej wyraźne zdjęcie/skan)  należy przesłać do dnia 4 lutego 2021 roku na adres: barzam.740@edu.erzeszow.pl

Przesłanie zgody będzie jednoznaczne z chęcią uczestnictwa w konkursie.

Opłatę za konkurs (10,00 zł) wniosą indywidualnie rodzice/opiekunowie. Konto zostanie przekazane przy okazji przesyłania linków do testów.

Print Friendly, PDF & Email