KONKURS PLASTYCZNY – PLAKAT „OSZCZĘDZAMY WODĘ”

Zastanówcie się, jak każdy z nas może chronić dar, jakim jest woda.

Czy wykorzystujemy ją z rozwagą? Jakie ma ona znaczenie dla nas, roślin, zwierząt i całego ekosystemu, a następnie zaprojektujcie plakat i wymyślcie hasło promujące oszczędzanie wody w domu, szkole, mieście, a może nawet na całym świecie.

Technika pracy: dowolna technika plastyczna; (materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki, papier kolorowy, włóczka, itp.;

Format pracy: od A3 do A2.

Termin wykonania pracy do 16 października 2023r.

Podpisane plakaty (na odwrocie plakatu) należy przynieść do Pani Natalii Gutkowskiej.

Print Friendly, PDF & Email