INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

         Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i uczniów, chcielibyśmy poinformować Państwa, że nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie, w wyniku przeprowadzonego referendum, opowiedzieli się za przystąpieniem do strajku. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie bardzo potrzebujemy Państwa wsparcia i zrozumienia dla naszego protestu.

         Od dnia 8 kwietnia 2019r. najprawdopodobniej rozpoczniemy w naszej placówce strajk, który jest wyrazem naszej determinacji w staraniach o lepszą edukację.
         Dzieci, które zostaną przyprowadzone do szkoły, będą miały zapewnioną opiekę w godzinach pracy szkoły oraz posiłek.

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie i strajk zostanie oficjalnie odwołany, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6

w Rzeszowie

Print Friendly, PDF & Email