INFORMACJA!!! DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14.10.2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Opiekę w tym dniu pełni świetlica.
Obiad wydawany będzie w  godzinach od 11.30 do 14.00

Print Friendly, PDF & Email