ERASMUS+ WIZYTA NA LITWIE

Litwa, dzień trzeci – wycieczka do Wilna! Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bazyliki Archikatedralnej św. Stanisława Biskupa, Muzeum Narodowego i Pałacu Wielkiego Księcia Litewskiego. Następnie, z przewodnikiem, odbyliśmy wycieczkę ulicami miasta, poznając historię najważniejszych zabytków Wilna. Na koniec udaliśmy się pod Ostrą Bramę, miejsce szczególnie ważne dla Polaków, gdzie zadeklamowaliśmy inwokację z 'Pana Tadeusza’ 'Litwo! Ojczyzno moja!

Print Friendly, PDF & Email