LAUREAT KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

        „Na sukces młodego człowieka składa się wiele czynników: zdolności, umiejętności, wytrwałość i konsekwencja w zdobywaniu wiedzy …”

Prezydent Miasta Rzeszowa dr h. c. Tadeusz Ferenc

Piotr Polański (uczeń klasy 8b) jest laureatem Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.
      Na uroczystym spotkaniu  wielokrotnych laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych 5 czerwca 2019 roku Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, w uznaniu osiągnięć,  wręczyła Piotrowi dyplom i odznakę.
     14 czerwca w rzeszowskim Ratuszu Zastępca Prezydenta Miasta Pan Stanisław Sieńko nagrodził Piotra Polańskiego listem gratulacyjnym oraz pamiątkowym albumem.
             Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rzeszowie dołączają się do gratulacji i życzą dalszych sukcesów.

Print Friendly, PDF & Email