„TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ …” CZYLI „MATEMATYCZNE WYSZYWANKI ”

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO – TECHNICZNY

„Tańcowała igła z nitką …” czyli „Matematyczne wyszywanki

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na własnoręcznie wykonaną wyszywankę matematyczną

TEMAT PRZEWODNI: SYMETRIA

 

 

 

Cele konkursu:

  • Pokazanie uczniom innego oblicza matematyki i techniki
  • Wzbudzenie zainteresowania matematyką i techniką
  • Wspieranie ogólnego rozwoju ucznia
  • Wzbudzenie kreatywności ucznia
  • Rozwijanie samodzielności, wyobraźni, twórczego myślenia oraz umiejętności manualnych
  • Kształcenie umiejętności gromadzenia informacji z różnych źróde

 

Praca powinna być samodzielna.

Przy ocenianiu brane będą pod uwagę: wartość estetyczna prac, inwencja twórcza oraz sposób ujęcia tematu.

Każda praca musi posiadać metryczkę na odwrocie kartki zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika i klasę.

Najlepsze prace będą nagrodzone ocenami celującymi i bardzo dobrymi z matematyki lub techniki.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 4 czerwca 2018 r.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane nauczycielom, uczniom oraz społeczności lokalnej.

 

Prace należy dostarczać do pani Strug do 30 maja 2018 r.

Zapraszamy również na warsztaty, na których można poznać technikę kreślenia nitką (wtorek 14:40 sala 212).

Print Friendly, PDF & Email