ŚWIETLIK – Ogólnopolski Konkurs nauk Przyrodniczych

ŚWIETLIK                                                                                                                               
 Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych                                                                                        
 Edycja XIV BIS                                                                                                                               
Konkurs dla uczniów klas II – VIII

Konkurs odbędzie się 28.09.2021 r. Będzie to test jednokrotnego wyboru.

Na stronie www.swietlik.edu.pl , w zakładce „Jak się przygotować?”,  znajdują się „Doświadczenia” obowiązujące uczestników Konkursu.  Doświadczenia należy wykonać indywidualnie. BARDZO WAŻNE: zostają zachowane poziomy z marca 2021 roku. Oznacza to, że np., ucznia, który w  marcu 2021 roku był uczniem klasy 4 obowiązują doświadczenia dla klasy 4 i jednocześnie  28 września ten uczeń będzie pisać test konkursowy dla klasy 4.  Pod  „Doświadczeniami” znajdują się   archiwalne testy i klucze do tych testów.  

Zgłoszenia uczniów wraz z opłatą 10 zł przyjmuje do 9 września 2021 r. p. Barbara Zamojcin.

Print Friendly, PDF & Email