KONKURS NA OPOWIADANIE MATEMATYCZNE

UWAGA, UWAGA! FAJNY KONKURS DLA KL. IV – VIII

KONKURS NA OPOWIADANIE MATEMATYCZNE
Jak w poprzednich latach, korzystamy z zaproszenia SP nr 24 w Rzeszowie do udziału w międzyszkolnym konkursie OPOWIADANIE MATEMATYCZNE.

Najważniejsze punkty regulaminu znajdziecie poniżej.

Zgłaszajcie się do nauczycieli matematyki.

ZAPRASZAMY 😊

REGULAMIN KONKURSU OPOWIADANIE MATEMATYCZNE

  1. Forma opowiadania:
  • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców,
  • treść – zgodna z tematem konkursu,
  • organizator dopuszcza przygotowanie pracy w formie komiksu,
  • prace powinny być opisane; opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko opiekuna.

II. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
Konkurs trwa do 18 listopada 2018 roku. Prace należy składać w sekretariacie SP nr 24 lub drogą elektroniczną na adres edytaszala@o2.pl.*

*Wystarczy prace przekazać nauczycielom matematyki do 17 listopada 2018.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.
Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji podczas uroczystości szkolnych.
Prace oceniać będzie jury w składzie: Monika Rozmus, Edyta Szala, Renata Sztaba.
Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

III. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2019r.
Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane telefonicznie oraz będą zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
  2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
  3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
  4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
  5. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy samorządu uczniowskiego i na stronie internetowej szkoły.
Print Friendly, PDF & Email