KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH    2 września 2019r.
2. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA    23 grudnia 2019r. – 31 grudnia 2019r.
3. FERIE ZIMOWE    13 stycznia 2020r. – 26 stycznia 2020r.
4. SZKOLNE REKOLEKCJE    27 luty – 28 luty 2020 r.
5. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA    9 kwietnia 2020r. – 14 kwietnia 2020r.
6. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY    21, 22, 23 kwietnia 2020r.
7. ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH    26 czerwca 2020r.
8. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
27 września 2019 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020r.
10 czerwca 2020r
12 czerwca 2020r.
22 czerwca 2020r.
9. FERIE LETNIE    27 czerwca 2020r. – 31 sierpnia 2020r.


PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE:
▪ 10 września 2019 r. – kl. V – VIII           ▪ 12 września 2019 r. – kl. I – IV


SPOTKANIA WYWIADÓWKOWE:
KLASY V-VIII:
▪ 12 listopada 2019 r.
▪ 7 stycznia 2020 r.
▪ 21 kwietnia 2020 r.
▪ 9 czerwca 2020 r.
KLASY I -IV:
▪ 14 listopada 2019 r.
▪ 9 stycznia 2020 r.
▪ 23 kwietnia 2020 r.
▪ 10 czerwca 2020 r.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW:
Pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30 – 17.30
1 października, 3 grudnia, 4 lutego, 3 marca, 5 maja


PLANOWANE TERMINY:
Termin wystawienia ocen:
I semestr – do 3 stycznia 2020 r.
II semestr – do 12 czerwca 2020 r.


Terminy informowania rodziców o ocenach negatywnych:
I semestr – do 6 grudnia 2019 r.
II semestr – do 16 maja 2020 r.


Terminy informowania rodziców o ocenach proponowanych:
I semestr – do 16 grudnia 2019 r.
II semestr – do 25 maja 2020 r.


Koniec I semestru – 12 stycznia 2020 r.
Początek II semestru – 13 stycznia 2020 r.


KONFERENCJE:

Konferencja klasyfikacyjna   8 stycznia 2020 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji    10 stycznia 2020 r.
Konferencja plenarna   28 stycznia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna   16 czerwca 2020 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji    18 czerwca 2020 r.
Konferencja plenarna    do ustalenia

Print Friendly, PDF & Email