KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 1 września 2020r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2020r. – 31 grudnia 2020r.

3.

Ferie zimowe

1lutego 2021r. – 14 lutego 2021r.

4.

Rekolekcje wielkopostne

18, 19 lutego 2021 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia 2021r. – 6 kwietnia 2021r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

 25, 26, 27 maja  2021r.

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 25 czerwca 2021r.

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5 stycznia 2021r.

25, 26, 27 maja 2021r.

4 czerwca 2021r.

11 czerwca 2021r.

9.

Ferie letnie

26 czerwca 2021r. – 31 sierpnia 2021r.

Planowane terminy spotkań z rodzicami

Spotkania organizacyjne

▪ 8 września 2020r. – kl. V–VIII     ▪ 10 września 2020r. – kl. I–IV 

Spotkania wywiadówkowe

Klasy V–VIII: 

▪ 17 listopada 2020 r.

▪ 12 stycznia 2021r.

▪ 13 kwietnia 2021r.

▪ 8 czerwca 2021r.

Klasy I – IV:   

▪ 19 listopada 2020r.

▪ 14 stycznia 2021r.

▪ 15 kwietnia 2021r.

▪ 7 czerwca 2021r.  

Konsultacje indywidualne dla rodziców:
Pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30 – 17.30

  • 6 października, 1 grudnia, 2 marca, 4 maja

Planowane terminy:

Termin wystawienia ocen:

I semestr – do 15 stycznia  2021r.
II semestr – do 9 czerwca 2021r.

Terminy informowania rodziców o ocenach negatywnych:

I semestr –  do 22 grudnia 2020r.
II semestr – do 14 maja 2021r.

Terminy informowania rodziców o ocenach proponowanych:

I semestr – do 7 stycznia 2021r.
II semestr – do 28 maja 2021r.

Koniec I semestru – 31 stycznia 2021r.
Początek II semestru – 1 lutego 2021r.

Konferencje: 

Konferencja klasyfikacyjna

21 stycznia 2021r.

Konferencja zatwierdzająca wyniki

klasyfikacji                   

Konferencja  plenarna  

25 stycznia 2021r.

 

28 stycznia  2021r.

 

Konferencja klasyfikacyjna

15 czerwca 2021r.

Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji                   

18 czerwca 2021r.

 

Konferencja plenarna

do ustalenia

 

 

 

 

 

 

1. ROZPOCZĘCIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH    2 września 2019r.
2. ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA    23 grudnia 2019r. – 31 grudnia 2019r.
3. FERIE ZIMOWE    13 stycznia 2020r. – 26 stycznia 2020r.
4. SZKOLNE REKOLEKCJE    27 luty – 28 luty 2020 r.
5. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA    9 kwietnia 2020r. – 14 kwietnia 2020r.
6. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY    21, 22, 23 kwietnia 2020r.
7. ZAKOŃCZENIE ROCZNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH    26 czerwca 2020r.
8. DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
27 września 2019 r.
21, 22, 23 kwietnia 2020r.
10 czerwca 2020r
12 czerwca 2020r.
22 czerwca 2020r.
9. FERIE LETNIE    27 czerwca 2020r. – 31 sierpnia 2020r.


PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI:
SPOTKANIA ORGANIZACYJNE:
▪ 10 września 2019 r. – kl. V – VIII           ▪ 12 września 2019 r. – kl. I – IV


SPOTKANIA WYWIADÓWKOWE:
KLASY V-VIII:
▪ 12 listopada 2019 r.
▪ 7 stycznia 2020 r.
▪ 21 kwietnia 2020 r.
▪ 9 czerwca 2020 r.
KLASY I -IV:
▪ 14 listopada 2019 r.
▪ 9 stycznia 2020 r.
▪ 23 kwietnia 2020 r.
▪ 10 czerwca 2020 r.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA RODZICÓW:
Pierwszy wtorek miesiąca godz. 16.30 – 17.30
1 października, 3 grudnia, 4 lutego, 3 marca, 5 maja


PLANOWANE TERMINY:
Termin wystawienia ocen:
I semestr – do 3 stycznia 2020 r.
II semestr – do 12 czerwca 2020 r.


Terminy informowania rodziców o ocenach negatywnych:
I semestr – do 6 grudnia 2019 r.
II semestr – do 16 maja 2020 r.


Terminy informowania rodziców o ocenach proponowanych:
I semestr – do 16 grudnia 2019 r.
II semestr – do 25 maja 2020 r.


Koniec I semestru – 12 stycznia 2020 r.
Początek II semestru – 13 stycznia 2020 r.


KONFERENCJE:

Konferencja klasyfikacyjna   8 stycznia 2020 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji    10 stycznia 2020 r.
Konferencja plenarna   28 stycznia 2020 r.

Konferencja klasyfikacyjna   16 czerwca 2020 r.
Konferencja zatwierdzająca wyniki klasyfikacji    18 czerwca 2020 r.
Konferencja plenarna    do ustalenia

Print Friendly, PDF & Email