E-DZIECKO /STOŁÓWKA

Szanowni Rodzice!

Program jest dostępny od 01.11.2019r. pod adresem: edziecko.edu.pl

LOGIN: indywidualny numer nadawany przez program e-dziecko (a nie PESEL)

HASŁO: IMIĘ DZIECKA (rozpoczynając wielką literą, z polskimi znakami)

Odpisy prosimy zgłaszać poprzez aplikację e-Dziecko STOŁÓWKA w danym dniu wyłącznie do godziny 8:15 (system po tej godzinie nie przyjmie zgłoszenia). Odpisy można także zgłaszać telefonicznie również do godziny 8:15. Po godzinie 8:15 można zgłosić odpis wyłącznie na kolejne dni.  

Przed dokonaniem wpłaty za obiady comiesięcznie należy sprawdzić odpłatność w aplikacji e-Dziecko STOŁÓWKA w zakładce ROZLICZENIA, gdzie będą już odliczone wszystkie zgłoszone przez Państwa odpisy za dany miesiąc.

NUMER KONTA!!!

42 1020 4391 0000 6802 0187 3330

Prosimy również o nie potrącanie odpisów za miesiąc bieżący. Kwoty z tych odpisów będą rozliczone w następnym miesiącu.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać pod koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji.

 

Print Friendly, PDF & Email