ZWYCIĘSTWO W III RZESZOWSKICH IGRZYSKACH RATOWNICZYCH

W dniu 07 czerwca w piątek w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie odbyły się, organizowane przez szkolną grupę ratowniczą „Respiratorek” we współpracy ze studentami Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, ratownikami medycznymi oraz Samorządem Uczniowskim.
W tym roku do rywalizacji zaproszono uczniów rzeszowskich szkół podstawowych wraz z opiekunami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Podkarpacki Kurator Oświaty, a partnerem igrzysk była Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
Uroczysta inauguracja igrzysk odbyła się w centrum integracji Feniks. Następnie uczestnicy przystąpili do rywalizacji, która rozpoczęła się testem z zakresu pierwszej pomocy. Kolejne etapy to 6 scenek, które w sposób bardzo realistyczny symulowały różne sytuacje ratownicze.
Uczestnicy igrzysk musieli wykazać się umiejętnościami w udzielaniu pomocy, w tym w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) oraz użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Każdą scenkę oceniali sędziowie, przyznając punkty startującym drużynom.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas 8 przygotowani do igrzysk przez Panią Joannę Wiśniewską w ramach lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa i zajęć pozalekcyjnych.
W skład naszej drużyny wchodzili: Wiktoria Malak – 8c, Weronika Homik – 8c,
Milena Pojnar – 8c, Jakub Gorczyca – 8b, Maksymilian Peliszko – 8d.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce, a uczeń klasy 8d Maksymilian Peliszko został wybrany jednym z 3 najlepszych ratowników z pośród wszystkich osób biorących udział w igrzyskach.
Gratulujemy !!!

Print Friendly, PDF & Email