„Z kulturą mi do twarzy” – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Pod koniec kwietnia uczniowie klas 1-3 zakończyli swoją  przygodę z Ogólnopolskim Projektem Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Poszczególne zadania projektu podzielone były na cztery moduły:

1.     W krainie muz – świat muzyki, sztuki, teatru, kina i telewizji,

2.     Tu jest moje miejsce – piękno i tradycje regionu,

3.     Kocham, lubię, szanuję – normy i zasady życia społecznego,

4.     Kultury świata – historia i osiągnięcia wielkich cywilizacji.

W sumie zrealizowaliśmy 35 zadań (min. lekcje muzyczne, wycieczki, wyjścia do kina, muzeum, teatru, ciekawe zajęcia na temat zasad savoir vivre, kreatywne zajęcia plastyczne, udział w akcjach charytatywnych, czytanie literatury dziecięcej, obchodzenie uroczystości i poznawanie historii naszego regionu, a także osiągnięć wielkich cywilizacji).  

Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do poznania wartości i norm społecznych. Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec osób starszych, rozwijania poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Ponadto  wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju, oraz naszej „małej ojczyzny”, a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.

Uwieńczeniem projektu było otrzymanie certyfikatu dla naszej szkoły.

Dziękuję wszystkim nauczycielom zaangażowanym w realizację zadań projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

A naszym uczniom serdecznie gratuluję!

Koordynator: Joanna Szal

Print Friendly, PDF & Email