SZKOLNE KONKURSY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ROZSTRZYGNIĘTE!

Konkurs plastyczno – językowy Deutsch um uns herum adresowany był do uczniów klas IV – VIII.  Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu nawiązującego do tematu „Język niemiecki wokół nas”. Powstało wiele ciekawych i inspirujących prac, a uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem. Komisja konkursowa, która oceniała pomysł, estetykę oraz poprawność językową wykonanego plakatu .przyznała następujące miejsca:

I miejsce (ex aequo) – Mark Żukowski – Marciniec kl. 6d, Wiktor Czuryło kl. 6d

II miejsce (ex aequo) – Lena Ferenc kl. 7c, Oliwia Trawka kl. 7c

III miejsce (ex aequo)  – Lena Madej kl. 7c, Kinga Drozd kl. 6a

 

W dniu 3.06. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Szwajcarii. Głównym celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów  jednym z najpiękniejszych i najbogatszych krajów Europy, który należy do krajów niemieckojęzycznych. Konkurs miał formę testu, z którym najlepiej poradzili sobie:

Kamila Bujak z kl. 6a – I miejsce

Antoni Kustra z kl. 6d – II miejsce

Izabela Bujak z kl. 5b, Artur Borek z kl. 6d, Anna Rut z kl. 7c – ex aequo III miejsce

 

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursach, a laureatom gratuluję! Życzę wielu niezapomnianych przygód z językiem niemieckim w czasie wakacji!

Nauczycielka języka niemieckiego

Print Friendly, PDF & Email