POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH

      Nauka jest jak niezmierne morze

Im więcej jej pijesz tym bardziej jesteś spragniony.”

– Stefan Żeromski

          20 czerwca  2024 roku – to było niezwykłe czerwcowe popołudnie. Cztery klasy ósme po raz ostatni spędziły wspólne chwile na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27.  W uroczystym pożegnaniu uczniów wzięła udział dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele klas siódmych. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez ósmoklasistów, ich wychowawców oraz panią Joannę Wojtaszek. Składała się ona z części humorystycznej oraz części muzyczno – wokalnej. Nie zabrakło podziękowań od ósmoklasistów dla dyrekcji, nauczycieli, pozostałych pracowników szkoły i rodziców. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Danuta Cyrulik wraz z wychowawcami rozdała uczniom dyplomy. Rodzice uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, otrzymali listy gratulacyjne.  Wręczono również podziękowania za pracę na rzecz klasy i szkoły dla członków Rady Rodziców.  To była bardzo wzruszająca uroczystość.

          Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami zabawnie, mimo wszystko mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie będzie wspominał naszą szkołę. Żegnamy naszych Ósmoklasistów, życząc im wielu cudownych chwil, wspaniałych wakacji oraz owocnych sukcesów w dalszej edukacji. Spełniajcie marzenia, sięgajcie gwiazd i bądźcie szczęśliwi.

 

Print Friendly, PDF & Email