POLA NADZIEI – Jesień 2021 – akcja Szkolnego Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego

Zakończyła się właśnie nasza następna akcja na rzecz Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

W ciągu zaledwie kilku dni nasi Wolontariusze rozprowadzili

wśród chętnych uczniów klas 4-8 ponad 200 cebulek żonkili.

Dochód z ich sprzedaży w kwocie 485,30 zł zasilił konto Hospicjum dla Dzieci.

Żonkil to symbol nadziei, która jest nieodłącznym elementem pracy hospicyjnej.

Wyhodowane przez uczniów kwiaty wiosną zawieziemy do Hospicjum.

Będą służyć akcji propagowania idei opieki hospicyjnej oraz wsparcie takiej działalności.

Wspólnymi siłami sprawiamy, aby Rzeszów wiosną zakwitł na żółto,

a w naszych sercach rozkwitła NADZIEJA.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!!!

 

                                                                           Wolontariusze, SU wraz z Opiekunami

Print Friendly, PDF & Email