Pomimo nauki zdalnej uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje i zainteresowania.
Odnoszą też sukcesy w konkursach

Print Friendly, PDF & Email