PROGRAM E-DZIECKO. PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Od października 2019 r. w naszej szkole został wdrożony program e-dziecko do rozliczania płatności za obiady. Rodzic może dokonywać płatności za żywienie, oraz zgłaszać odpisy, gdy dziecko jest nieobecne w szkole i w danym dniu nie korzysta z obiadów.NUMER KONTA:42 1020 4391 0000 6802 0187 3330 Rozliczanie płatności za obiady – kliknij …