OBCHODY 162 ROCZNICY URODZIN PATRONA SZKOŁY!

10 listopada uczniowie naszej szkoły uroczystą akademią uczcili kolejną rocznicę urodzin patrona szkoły Ignacego Jana Paderewskiego. Podczas przedstawienia przybliżyli dzieciństwo, młodość i wybitne zasługi dla kraju tego wielkiego muzyka i patrioty. Na zakończenie akademii uczestnicy wydarzenia odśpiewali Hymn Polski biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła czytaj wiecej …