Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Na podstawie Uchwały Nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2019 r. poz. 1189 z późn. zm.) istnieje możliwość otrzymania następujących stypendiów: Mistrz, Artysta, Zdolny uczeń, Primus. Wymagania:Stypendium Zdolny Uczeń:dla ucz. kl 4-8, zachowanie wzorowe czytaj wiecej …