VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „PATRON MOJEJ SZKOŁY”

CELE KONKURSU : Pogłębianie wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły, rozwijanie zainteresowań dzieci. Kształtowanie wrażliwości na wartości i ideały jakie prezentuje patron szkoły. Integracja najmłodszych członków społeczności szkolnej, umacnianie poczucia przynależności do zespołu szkolnego.   ORGANIZACJA KONKURSU : Konkurs jest organizowany dla trzech grup czytaj wiecej …