INFORMACJA OD RADY RODZICÓW SP 27

Drodzy Państwo: Rada Rodziców SP 27 w kadencji 2021/22 ustaliła wysokość składek na Radę Rodziców w wysokości 25 zł na każdego ucznia. Wpłat dokonują państwo u swoich skarbników klasowych!!! Przypominamy jednocześnie, że zebrane przez nas pieniądze w całości wracają do naszych dzieci. Dodatkowa informacja dla skarbników klasowych. Po zebraniu składek na Radę Rodziców zebraną czytaj wiecej …