26 października 2021 r. uczniowie klas 7 I 8 naszej szkoły wzięli udział w pokazach popularnonaukowych „Fascynująca Fizyka” organizowanych przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świata”. Podczas pokazów uczestnicy mogli zobaczyć doświadczenia, które zadziwiają i ciekawią wszystkich.