BĄDŹ ECO Z EURECĄ! KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Celem konkursu     jest      promocja      założeń    projektu      EURECA-PRO  z akcentem na działania ukierunkowane na szeroko rozumiane kształtowanie i wzmacnianie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży w najbliższym środowisku lokalnym, domowym i szkolnym. Temat konkursu brzmi „ECO z EURECĄ”. Tematyka prac powinna być zorientowana na szeroko rozumiane dostrzeganie proekologicznych rozwiązań, przykładów oraz postaw czytaj wiecej …