PROJEKT EDUKACYJNO – EKOLOGICZNY „LEKCJE CIEPŁA”

Klasy I przystąpiły do projektu edukacyjno – ekologicznego „Lekcje ciepła”. Projekt ten realizowany jest w całej Polsce przez dostawców ciepła systemowego przy wsparciu władz miejskich oraz Kuratorium Oświaty. Zakres i cele zajęć zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii. Głównym celem „Lekcji ciepła” jest rozwijanie czytaj wiecej …