POWRÓT UCZNIÓW KLAS 1 – 3 DO SZKOŁY

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 uczniowie klas I-III wracają do nauczania stacjonarnego zgodnie z nowym planem lekcji, który będzie opublikowany na stronie szkoly w piątek 15 stycznia w godzinach popołudniowych. Prosimy o zapoznanie się z procedurami: Wewnętrzne procedury ZSP 6 – kliknij Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1 – 3