OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z GEOGRAFII

Olimpiada odbędzie się 11.01.2019 r. Będzie to test jednokrotnego wyboru. Regulamin, terminy, zakres tematyczny, archiwum testów znajdują się na stronie www.olimpus.edu.pl w sesji zimowej dotyczącej geografii. W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie klas 5,7 i 8. Zgłoszenia uczniów wraz z opłatą 9 zł przyjmuje do 7 grudnia 2018 r. p. Barbara Zamojcin.